Euroopan unionin historiaa

293187-europe-map-with-eu-stars

Kahden maailmansodan jälkeen Eurooppaan haluttiin turvata pysyvä rauha. Yksi huolta aiheuttava asia Ranskan ja Saksan välillä oli Saarin alue, joka tunnettiin etenkin terästeollisuudestaan. Ranskalle alue oli uhka, sillä terästä oli käytetty Ranskaa vastaan aseiden muodossa. Saksalaisille puolestaan Saar puolestaan oli alue, jonka Ranska oli siltä vallannut sodan jälkeen.

Ranskalainen Jean Monnet ehdotti maansa ulkoministerille Robert Schumannin uutta ideaa: Ranska ja Saksa yhdistäisi hiili- ja teräsvaransa ja näitä varoja valvoisi kansainvälinen viranomainen. Näin saataisiin yksi syy Saksan ja Ranskan väliseen jännitykseen poistettua.

Schumann kertoi julkisesti ajatuksesta toukokuussa 1950. Neuvottelut alkoivat pian, ja vuonna 1951 Saksa, Ranska, Belgia, Italia, Alankomaat ja Luxemburg allekirjoittivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen.

Hiili- ja teräsyhteisöstä käynnistyi prosessi, jonka päämääränä oli laaja eurooppalainen yhteistyö. Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sopimukset allekirjoitettiin Roomassa 1957. Näille kolmelle yhteisölle perustettiin samalla yhteiset toimielimet.

Ensimmäisen kerran yhteisö laajeni vuonna 1973, kun Yhdistynyt kuningaskunta, Tanska ja Irlanti liittyivät yhteisön jäseniksi. Kreikka liittyi jäseneksi vuonna 1981 ja Espanja ja Portugali liittyivät vuonna 1986.

Euroopan yhteisö muutti nimensä Euroopan unioniksi Maastrichtin sopimuksen yhteydessä vuonna 1992. Maastrichtin sopimukseen kuului myös sitova suunnitelma talous- ja rahaliitosta.

Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta.

Vuonna 1999 Euroopan keskuspankki aloitti toimintansa ja yhteisvaluutta euro otettiin käyttöön vuonna 2002.

Euroopan unionin suurin jäsenmaiden kasvaminen tapahtui 2004, jolloin Euroopan unioniin liittyi kymmenen uutta valtiota: Latvia, Liettua, Kypros, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin vuoden 2007 alussa, ja Kroatiasta tuli 28. EU-maa heinäkuussa 2013.