EU-jäsenyyden ehdot

1561046-businessman-the-signing-contractEU:n jäseneksi liittyminen on monimutkainen ja aikaa vievä menettely. Jokainen Euroopan maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset, voi hakea EU-jäsenyyttä. Näitä edellytyksiä kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Vaadittavien kriteerien mukaan uusilla jäsenvaltioilla on liittyessään oltava sellaiset vakaat hallintoelimet, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen. Niillä on myös oltava toimiva ja tehokas markkinatalous sekä edellytykset selviytyä kilpailussa markkinavoimien keskellä Euroopan unionissa. Jäsenvaltioilla tulee olla myös kyky suoriutua velvoitteista, jotka jäsenyys tuo mukanaan. Valtioiden tulee noudattaa myös poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteita.Kun hakijamaa on täyttänyt jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön EU:n lainsäädäntö kaikilla aloilla.Kun maa haluaa liittyä EU:hun, sen tulee esittää jäsenyyshakemuksen Euroopan neuvostolle, joka pyytää komissiota arvioimaan maan kyvyt täyttää nämä Kööpenhaminan arviointiperusteet. Mikäli komission lausunto on myönteinen, päättää Euroopan neuvosto neuvotteluvaltuuksista. Tämän jälkeen neuvottelut avataan virallisesti aloittain.Neuvotteluihin kuluu valtavasti aikaa, sillä kunkin ehdokasmaan on muokattava kansallista lainsäädäntöään ja liitettävä suuri määrä EU-lainsäädäntöä sen osaksi. Liittymistä edeltävänä aikana ehdokasmaita kuitenkin autetaan, ja ne saavat taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea eri tahoilta.

Comments Off on EU-jäsenyyden ehdot

Filed under EU