EU:n jäsenmaiden liittymisvuodet

718364-grunge-eu-symbolEuroopan unioni on kasvanut useaan kertaan. Tällä hetkellä jäsenmaita on 28, joista 19 on ottanut käyttöön yhteisen rahan, euron. EU:n jäsenyyttä voi hakea jokainen eurooppalainen valtio, joka täyttää unionin liittymisehdot. Sen on kunnioitettava EU:n demokraattisia arvoja ja sitouduttava edistämään niiden toteutumista.Vuonna 1951 kuusi maata, eli Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa, perustivat yhteisön, josta myöhemmin muodostui Euroopan unioni. Vuonna 1973 Irlanti, Iso-Britannia ja Tanska liittyivät jäsenvaltioiksi. Vuonna 1981, kolmekymmentä vuotta ensimmäisten jälkeen, oli Kreikan vuoro liittyä jäsenvaltioksi, ja sitä seurasivat vuonna 1986 Espanja ja Portugali.Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa. Vuonna 2004 suuri joukko uusia maita liittyi jäsenvaltioiksi: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. Bulgaria ja Romania liittyivät EU:iin vuonna 2007. Uusin jäsen Kroatia vuodelta 2013.Euroopan unioni laajenee yhä uusien maiden kiinnostuessa jäsenyydestä. Jäsenyydestä kiinnostuneet maat ovat jaettavissa ehdokasmaiksi sekä mahdollisiksi ehdokasmaiksi.Ehdokasmaita ovat tällä hetkellä Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro, Serbia ja Turkki. Nämä maat ovat jo alkaneet panna EU:ssa noudatettavaa lainsäädäntöä myös omissa kansallisissa laeissaan. Mahdollisia ehdokasmaita puolestaan ovat Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo. Nämä valtiot eivät kuitenkaan vielä täytä Euroopan unionin jäsenyyden edellytyksiä.Suomi tukee aktiivisesti Euroopan unionin laajentumista.

Comments Off on EU:n jäsenmaiden liittymisvuodet

Filed under EU