EU:n perussopimukset

2455595-businessmen-handshake-after-good-deal-in-front-of-europe-flagEuroopan unionin toiminta perustuu EU:n jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymiin perussopimuksiin. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat yhdessä hyväksyneet perussopimukset yksimielisesti, ja uusiksi jäsenmaiksi haluavien pitää olla valmiit ne allekirjoittamaan.EU:n toimintaa ja käytäntöjä säädetään jäsenvaltioiden määräämien perussopimusten mukaisesti. Perussopimuksissa määritellään unionin toimintaperiaatteet, tavoitteet ja päätöksenteossa käytettävät menettelyt sekä menettelykeinot unionin sekä jäsenmaiden kesken. Euroopan unionin perussopimukset muodostavat unionin primaarioikeuden yleisten oikeusperiaatteiden yhteydessä.Perussopimukset koostuvat yhteensä neljän perustamissopimuksen pohjalta sekä myöhemmin lisätyistä sopimuksista. Tarvittaessa sopimuksia voidaan siis muuttaa, mikäli kaikki jäsenet ne yksimielisesti hyväksyvät.Perustamissopimukset ovat sopimus Euroopan unionista eli Maastrichtin sopimus (1992), Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (1957), Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (1957) ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (1951).Perustamissopimuksia täydentävät ja tarkentavat sopimukset ovat Lissabonin sopimus (2007), Nizzan sopimus (2001), Amsterdamin sopimus (1997), Euroopan yhtenäisasiakirja (1986) ja Sulautumissopimus eli Brysselin sopimus (1965). Nämä sopimukset ovat pyrkineet selkeyttämään, uudistamaan ja parantamaan alkuperäisiä perustamissopimuksia. Tulevaisuudessa uusien täydentävien sopimusten tekeminen on edelleen mahdollista.

Comments Off on EU:n perussopimukset

Filed under EU