EU:n puolustuspolitiikka

5963100-militaryEuroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on kehitetty ja parannettu vuosien kuluessa paljon. Sen ansiosta EU pystyy tänä päivänä esiintymään ja toimimaan yhtenäisesti maailmanpolitiikassa.Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on antaa 28 jäsenvaltiolle enemmän painoarvoa maailmanlaajuisesti, kuin mitä yksittäisillä mailla olisi yksin toimiessaan. Yhdessä jäsenvaltiot ovat vahvempia ja vakavasti otettavia. Myös jäsenvaltioiden kansalaisten turvallisuus pyritään takaamaan unionin ulkorajojen valvonnalla, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita hallitsemalla sekä pyrkimällä torjumaan terrorismia ja rikollisuutta.Ukrainan ja Venäjän tilanne ovat herättäneet EU:n pohtimaan taas omaa puolustuspolitiikkaansa. Viimeksi maaliskuussa 2015 EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti Euroopan unionin yhteistä armeijaa nimenomaan vastavoimana Venäjälle ja reaktiona Ukrainan kriisiin. Suomen presidentti Sauli Niinistö suhtautui ehdotukseen myönteisesti, mutta monissa EU-maissa vastaanotto on ollut ristiriitainen. Jo vuosituhannen alussa EU-maille mietittiin yhteistä puolustusta. Hanke jäi silloin vain suunnitelmaksi ja se haudattiin lopulta kokonaan keväällä 2010.Suurin osa EU-maista on jo sotilasliitto Naton jäseniä ja osa näistä maista on käytännössä järjestänyt puolustuksensa Naton varaan. Suomi on ollut toistaiseksi itsenäisen puolustuksen kannalla, ja vaikka Naton jäsenyys on pitkään ollut puheenaiheena, ei siihen vielä ole tosissaan hakeuduttu. EU:n yhteinen puolustus olisi mahdollisesti Suomelle Natoa helpompi vaihtoehto, jo Suomen geopoliittisen aseman eli Venäjän naapurina olemisen vuoksi. Koko unionin yhteinen armeija olisi puolustusratkaisu, ei niinkään osa maailmanlaajuista sotilaallista mahtia.Paitsi rauhan ylläpitäminen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen, on Euroopan turvallisuuspolitiikan tavoitteena myös edistää demokratiaa unionissa sekä ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista Euroopassa ja muualla maailmassa. Puolustuspolitiikkaan kuuluvat kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä unionin alueen ulkopuolella tapahtuvat kriisinhallintaoperaatiot.EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka koostuu sotilaallisesta ja siviilikriisinhallinnasta. Euroopan unioni toteuttaa kriisinhallintaoperaatioita tarvittaessa unionin alueen ulkopuolella säilyttääkseen rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden. Suomi on vahvasti sitoutunut EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen, kuten myös muut EU:n jäsenvaltiot.

Comments Off on EU:n puolustuspolitiikka

Filed under EU