EU:n tulevaisuus

2522058-flag-of-european-unionEuroopan ja Euroopan unionin tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Valtavia haasteita on paljon. Epävakaa talous ja rahoituskriisi, samoin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, työttömyys, maahanmuutto ja koko maailman yleinen turvallisuus ovat asioita, joihin EU:n on osattava reagoida oikein. Uudet jäsenmaatkin tuovat luonnollisesti haasteita unionille.Edes vanhojen jäsenmaiden jäsenyys ei ole enää itsestäänselvyys. Lissabonin sopimus antoi jäsenmaille oikeuden erota EU:sta, ja esimerkiksi Kreikan eroamisesta EU:sta on puhuttu jo pitkään johtuen sen syvästä talouskriisistä. Unionin jäsenmaiden antama apu on kuitenkin auttanut Kreikkaa selviämään pahimman yli. Myös esimerkiksi Englannissa on välillä puhuttu Euroopan unionista eroamisesta.Tavallisten Euroopan kansalaisten on usein vaikea ymmärtää Euroopan unionin merkitystä ja sen toimintaa. EU:n on jatkossa osattava entistä paremmin tavoittaa jäsenmaiden kansalaiset ja otettava huomioon heidän odotuksensa ja tarpeensa.Euroopan unionilta odotetaan kaiken kaikkiaan paljon. Sen toivotaan esimerkiksi tuovan ratkaisu yritysten talousongelmiin ja työttömyyteen. Yhteisön on otettava kantaa työpaikkojen siirtymiseen halvan työvoima maihin, ja myös työehtoihin ja työoloihin kaivataan yhtenäisiä, koko Euroopan laajuisia sopimuksia. Maailma muuttuu ja Euroopan unionin on pystyttävä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin. EU:n on tehtävä hallinnosta yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa ja samalla tuotava unioni lähemmäksi tavallisia ihmisiä. EU:n on muututtava demokraattisemmaksi, ja kansalaiset on päästävä vaikuttamaan päätöksentekoon.

Comments Off on EU:n tulevaisuus

Filed under EU