Euro

3060941-1-euro-coinKonkreettisin osoitus EU-maiden välisestä yhteistyöstä on yhteinen raha euro. Euro on tällä hetkellä 19 Euroopan unionin jäsenvaltion yhteinen valuutta, ja näitä valtioita kutsutaan euroalueeksi. Uusin euromaa on Liettua, joka otti euron käyttöön vuoden 2015 alussa.EU:n rahapolitiikasta vastaa Euroopan Keskuspankki, EKP, ja sen tärkein tavoite on hintavakauden säilyttäminen Euroopassa. EU-maat vastaavat edelleen itse veroistaan ja päättävät itse omista talousarvioistaan, mutta kansalliset hallitukset ovat laatineet yhteisen julkista taloutta koskevan säännöstön, jonka avulla voidaan huolehtia vakaudesta ja varallisuudesta. Euron käyttöönotto on ollut yksi EU:n suurimpia saavutuksia: yli 300 miljoonaa EU:n kansalaista käyttää tällä hetkellä valuuttanaan euroa. Euro otettiin käyttöön vuonna 1999 aluksi tilirahana, jota voitiin käyttää sähköisissä maksuissa ja kirjanpidossa. Fyysisessä muodossa eli seteleinä ja kolikkoina euro otettiin käyttöön tammikuussa 2002. Euroseteleitä on yhteensä seitsemän erilaista ja kolikoita kahdeksan. Seteleissä olevat kuvat esittelevät eurooppalaista kulttuurihistoriaa eri aikakausilta. Toinen puoli kolikoista on kaikissa maissa sama ja toinen puoli kertoo mistä maasta kolikko on peräisin. Euro ei ole kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuutta. Tanska, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole halunneet euroa valuutakseen. Valtaosan uusimmista EU:n jäsenvaltioista on vielä täytettävä edellytykset yhteisen valuutan käyttöönotolle. Ehdot täytettyään ne voivat vaihtaa kansallisen valuuttansa euroon.26958-euro

Comments Off on Euro

Filed under EU