Eurokriisi

4919681-euro-symbol-with-euro-coinsEuro ajautui ennen kokemattomaan kriisiin 2010-luvun alussa, ja tämä talouskriisi jatkuu edelleen. Eurokriisin syistä on monia erilaisia näkemyksiä. Kriisi puhkesi samaan aikaan kuin Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi. Taloudelliset vaikeudet vaikuttivat myös Eurooppaan, mikä näkyi verotulojen laskuna, valtioiden menojen lisääntymisenä ja budjettivajeiden kasvuna. Jotkut valtiot velkaantuivat voimakkaasti pelastaessaan pankkejaan. Yhden näkemyksen mukaan eurokriisin syynä onkin ollut pitkäkestoinen velkojen lisääntyminen jäsenvaltioiden keskuudessa. Joidenkin mukaan kriisiin vaikutti merkittävästi se, että euroa suunniteltaessa ja sitä otettaessa käyttöön finanssipolitiikan harjoittaminen jätettiin erikseen kunkin jäsenvaltion vastattavaksi, vaikka näillä ei todellisuudessa ollut riittävästi mahdollisuuksia ja keinoja sen harjoittamiseen euro-valuutan tultua käyttöön. Perustavanlaatuisia syitä on löydetty myös esimerkiksi Maastrichtin sopimuksesta.Esimerkiksi Espanjaan ja Irlantiin kriisi on vaikuttanut syvästi. Sen aiheuttaja näissä maissa oli yksityisen sektorin velkakeinottelun aiheuttama asuntokupla. Kuplan puhkeaminen pakotti valtiot ottamaan lainaa yksityiseltä pankkisektorilta pelastaakseen vaikeuksiin joutunut pankit. Tämä osaltaan myös syvensi kriisiä.Valtioiden sekä kotimainen kysyntä että vienti ulkomaille ovat romahtaneet, mistä johtuen myös niiden bruttokansantuote on pienentynyt. Tiukka talouskuri on ainoastaan pahentanut kriisiä ja esimerkiksi Kreikan velkaantumisaste on kriisin myötä kasvanut entisestään.Ympäri maailmaa vaikuttanut talouskriisi on saanut EU-maiden hallitukset, Euroopan keskuspankin ja komission tekemään tiivistä yhteistyötä. Ne pyrkivät tukemaan kasvua ja työllisyyttä ja suojaamaan kansalaisten säästöjä. Pyrkimyksenä on myös huolehtia siitä, että yritykset ja kotitaloudet saavat kohtuuhintaista luottoa.

Comments Off on Eurokriisi

Filed under EU