Euroopan parlamentti

993057-european-parliamentEuroopan parlamentti on Euroopan unionin neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.Viiden vuoden välein eurooppalaiset äänestävät maastaan jäsenensä Euroopan parlamenttiin. Heitä kutsutaan yleisesti Mepeiksi, jotka pääasiallisesti edustavat EU:n kansalaisia. Valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu jokaisen maan väkilukuun. Yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.Parlamentilla on lyhykäisyydessään 3 tehtävää: Ensinnäkin parlamentti neuvottelee EU:n lainsäädännön aloitteista ja laittaa säännökset vireille yhdessä Euroopan neuvoston kanssa. Parlamentilta odotetaan myös hyväksyntää monissa tärkeissä päätöksissä, kuten uusien jäsenmaiden liittymisessä EU:iin. Parlamentti myös valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja se pyrkii huolehtimaan siitä, että ne toimivat demokraattisesti. Se mm. valvoo sekä käsittelee komission kokoamat kertomukset ja esittää kysymyksiä eri hankkeista. Se myös esimerkiksi käsittelee kansalaisten esittämiä vetoomuksia ja tarvittaessa voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös hyväksyä EU:n vuosittainen talousarvio neuvoston yhteistyössä. Euroopan parlamentti on entistä vaikutusvaltaisempi toimija sekä unionin sisällä että kansainvälisesti.Parlamentilla on Euroopassa 3 toimipaikkaa: Parlamentin pääsihteeristö on Luxemburgissa. Osana parlamenttia järjestettävät istunnot pidetään Ranskan Strasbourgissa ja Belgian Brysselissä ja myös valiokunnat kokoontuvat Brysselissä.

Comments Off on Euroopan parlamentti

Filed under EU