Miksi Suomen tulisi erota EU:sta

10231345-eu-exitLissabonin sopimuksen mukaan jokainen jäsenvaltio voi halutessaan päättää erota Euroopan unionista valtiosääntönsä mukaisesti. Mikään jäsenvaltio ei ole kuitenkaan toistaiseksi eronnut unionista.Suomessakin on usein väläytelty Euroopan unionista eroamista ihan alkuvuosista saakka. Viime aikoina etenkin Euroopan talouskriisi on herättänyt keskustelua siitä, että miksi Suomen pitää osallistua muiden maiden velkojen maksuun. Kreikan tilanne on herättänyt tunteita, ja sitä on käytetty poliittisena lyömäaseena monia kertoja.EU:n haittapuoliksi on nähty myös vapaa liikkuvuus rajojen yli ja sen tuoma lisääntynyt rikollisuus. Aiemmin Suomessa jokseenkin tuntematon ilmiö eli muualta tulleiden kerjäläisten määrä Suomenkin kaduilla on kasvanut. Moni pelkää oman maan kansalaisten jäävän ilman työtä, kun ulkomailta tulee väkeä, joka on valmis työskentelemään hyvin pienillä palkoilla. Myös oman turvallisuuden puolesta pelätään, kun rajamuodollisuuksia ei ole.Liiallista byrokratiaa ja erilaisia direktiivejä on vastustettu kautta vuosien. EU näyttäytyy kadun miehelle kaukaisena ja abstraktina asiana, jossa asioita ei mietitä paikallislähtöisesti.On myös pohdittu, kuinka paljon kasvanut työttömyys johtuu EU:sta, samoin kuin hintojen nouseminen, tuotannon siirtyminen halvempiin maihin ja yleinen taloustilanne. Monet kokevat, että Suomi ei tosiasiassa itse voi vaikuttaa omiin sisäisiin asioihinsa, mistä johtuu myös arjen kaikkinainen kurjistuminen.

Comments Off on Miksi Suomen tulisi erota EU:sta

Filed under EU