Suomen liittyminen Euroopan unioniin

8859960-finland-and-the-euSuomen liittymisestä Euroopan yhteisön jäseneksi alettiin vakavasti keskustella Neuvostoliiton hajottua ja kylmän sodan päätyttyä. Keskustelu kiihtyi, kun Ruotsi haki jäsenyyttä vuonna 1991. Keväällä 1993 Suomi alkoi neuvottelemaan jäsenyydestä Euroopan yhteisön kanssa samaan aikaan kuin Ruotsi ja Itävalta.Vuoden 1994 lokakuussa maassa järjestettiin neuvoa-antava äänestys kansan keskuudessa, jossa liki 60 prosentin osuus kansasta puolsi Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Jäsenyyden kannattajat näkivät liittymisen etuina turvallisuustekijät ja taloudellisella hyödyt: jäsenyys mahdollistaisi suomalaisten yritysten pääsemisen EU:n sisämarkkinoille ja samalla takaisi vakaan kehityksen taloudessa. Lisäksi jäsenyys antaisi maalle mahdollisuuksia olla mukana sellaisissa päätöksissä, jotka vaikuttavat suoraan myös Suomeen ja sen sisäisiin asioihin. Vastustajat puolestaan pelkäsivät, että jäsenyys vähentäisi Suomen itsehallinnollisia oikeuksia. EU:n jäsenyyden ajateltiin myös uhkaavan peruselinkeinojen harjoittamista. Myös sosiaaliturvan puolesta oltiin huolissaan, samoin rajojen avaamisen seurauksista. Eduskunta teki lopullisen päätöksen liittymisestä marraskuussa 1994. Vuoden 1995 alussa Suomi, Ruotsi sekä Itävalta liittyivät yhteisön jäseniksi, joka oli vaihtanut nimensä Euroopan unioniksi Maastrichtin sopimuksen myötä. Euro tuli käyttöön tilirahana vuonna 1999, ja vuonna 2002 euro korvasi edelliset kansalliset valuutat, kuten oman markkamme.Suomi allekirjoitti Schengen-sopimuksen vuoden 1996 joulukuussa, kuten tekivät myös Ruotsi ja Tanska. Schengen-sopimuksen myötä ihmiset voivat liikkua vapaasti sopimukseen liittyneissä maissa. Myös muiden rajojen valvomista helpotettiin yhtenäistämällä viisumipolitiikkaa.Tänäkin päivänä, 20 vuotta myöhemmin, käydään keskusteluja, oliko Suomen liittyminen EU:iin oikea ratkaisu, etenkin eurokriisistä puhuttaessa. Kansalaisille on seurannut liittymisestä paljon hyvää, mutta myös asioita, joita ei silloin kaksikymmentä vuotta sitten osattu ennustaa.776093-finnish-passport

Comments Off on Suomen liittyminen Euroopan unioniin

Filed under EU