Töihin toiseen EU-maahan

3475910-builder-waving-a-european-flagKaikki Euroopan unionin kansalaiset ovat oikeutettuja hakemaan töitä, työskentelemään ja perustamaan yrityksen muissa EU-jäsenmaissa. Kansalaisilla tulee olla oikeus samanlaiseen palkkaukseen, työehtoihin sekä muihin etuihin kuten muillakin oleskelumaan kansalaisilla. Myös eläkepäiviä voi missä tahansa haluamassaan EU-maassa.Missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa saavutettu pätevyys ammattiin on tunnustettava kussakin jäsenmaassa. Europassi-järjestelmällä helpotetaan pätevyyden esittämistä EU-alueella. Europassi toimii asiakirjakansiona, joka auttaa Euroopan kansalaisia esittelemään helposti koulutuksensa ja pätevyytensä oman maansa ulkopuolella.Kaikki EU- ja ETA-maat kattava työnvälitysverkosto EURES (European Employment Services) palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla. EURESin peruspalveluja ovat työnvälitys, tiedotus ja neuvonta.Mikäli oleskelu kestää vähemmän kuin vuoden, EU-kansalaiset kuuluvat yleensä lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin. Jos esimerkiksi suomalainen oleskelee pysyvästi maansa ulkopuolella, oikeus oman maan sosiaaliturvaan loppuu. Tässä tapauksessa on otettava itse selvää, mitkä ehdot on oikeuttavat uuden asuinmaan sosiaaliturvan piiriin pääsemiseksi. Työssä käyvät henkilöt ovat silti yleensä maan sosiaaliturvapiirissä, vaikkei nämä viipyisikään maassa edellä mainittua vuoden jaksoa. Toiseen EU-maahan työskentelemään lähtevä työntekijä ja hänen perheensä on oikeutettu samanlaisiin sosiaalietuihin kuin työskentelymaan kansalaiset. Näihin oikeuksiin kuuluvat mm. sairaus- ja äitiysetuudet, työkyvyttömyysetuudet, vanhuus- ja leskeneläkkeet sekä työtapaturmista, ammattitaudeista, kuolemasta ja työttömyydestä seuraavat etuudet sekä perheavustukset.Toiseen Euroopan unionin maahan muuttaessa voi oman henkilökohtaisen omaisuuden ottaa mukaan ilman tullia, veroja tai rajoituksia. Verotus EU-maissa määräytyy kunkin maan omien lakien mukaisesti sekä niiden verotusmääräysten mukaisesti, jotka Suomen kanssa on solmittu. Verotussopimuksen tarkoitus on estää kaksinkertainen verotus. Mikäli asuinmaa nähdään verotuspaikaksi, tulee kaikki palkkatulot myös ilmoittaa kyseisen maan verotoimistoon. Ulkomailla saadusta palkasta on silti yleensä tehtävä veroilmoitus myös Suomeen.

Comments Off on Töihin toiseen EU-maahan

Filed under EU